Najdalej na północ wysunięty punkt polskiego wybrzeża

W listopadzie 2003 roku zakończono prace hydrograficzne w strefie przybrzeżnej otwartego morza, na odcinku: Władysławowo – Karwia, wynikające z „wieloletniego programu ochrony brzegów morskich”. Wykonano szczegółowe pomiary linii brzegowej i profilowanie brzegu.

Pomiary batymetryczne wykonał Zespół Pomiarów Morskich z pokładu jednostek hydrograficznych: k/h „Hydrograf 10” i m/h „Sonar 2”.

Pomiary geodezyjne wykonał Zespół Zabezpieczenia Geodezyjnego, pod kierunkiem dr inż. Jerzego Zemły.

Określono nowe położenie najdalej wysuniętego punktu linii brzegowej. W porównaniu do pomiarów z 2000 roku, punkt ten przesunął się o 176.4m na „zachód” i 5.3m na „północ”.

Pomiary wykonano odbiornikiem Trimble GPS RTK 4700 z własnej stacji referencyjnej, wystawionej na punktach osnowy geodezyjnej, w układzie EUREF-89.

Nowe współrzędne najdalej wysuniętego punktu linii brzegowej Rzeczpospolitej Polskiej wynoszą: 054°50’08.80957″N i 018°18’00.54963″E

Lokalizacja Gwiazdy Północy

[intergeo id=”1QDO”][/intergeo]