Bielawskie Błota

Rezerwat florystyczny „Bielawskie Błota” – leżący na południe od Karwi, obfitujący w unikatową roślinność, m.in. znajdującego się pod ochroną moroszka białego oraz bogactwo zwierzyny, w szczególności ptaków. Piękno tego miejsca obserwować możemy na przełomie sierpnia i września, gdy kwitną porastające wielkie połacie tego terenu wrzosy.