Kontakt / Rezerwacje

tel.: +48 (58) 674 92 23 – W celu dokonania rezerwacji prosimy o kontakt telefoniczny.  

Warunkiem skutecznej rezerwacji jest wpłata zadatku stanowiącego 30% kosztu związanego z zakwaterowaniem w naszym obiekcie, nie mniej jednak niż 100PLN.

Wpłat prosimy dokonywać na podany poniżej numer konta bankowego:

26 8348 0003 0000 0021 8115 0001 Bank Spółdzielczy w Pucku
Krystyna Bisewska
ul. Topolowa 1, 84-104 Jastrzębia Góra

W tytule przelewu prosimy o wskazanie okresu rezerwacji.

Pozostałą część należności należy wpłacić gotówką w dniu przyjazdu.

W cenę pokoju nie jest wliczona opłata miejscowa. Wysokość opłaty określa UCHWAŁA NR LXII/ 600/2014 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia 31 października 2014r.

Rada Miejska Władysławowa uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Określa się stawkę opłaty miejscowej w Gminie Władysławowo pobieraną od osób fizycznych przebywających w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych za każdy dzień pobytu na obszarze administracyjnym Gminy Władysławowo w wysokości 1,20 zł.
2. Osoby te powyższą opłatę uiszczą wg stawki określonej w ust. 1 do rąk upoważnionego inkasenta w miejscu zakwaterowania, w ciągu 24 godzin od chwili przybycia na teren administracyjny Gminy Władysławowo.